PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Elingas“ (šioje privatumo politikoje dar gali būti vadinama  mes, duomenų valdytojas arba bendrovė) sąžiningai, atsakingai ir teisėtai, laikydamasi šios privatumo politikos, teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų tvarkome Jūsų asmeninę informaciją.

PRIVATUMO POLITIKOS TAIKYMAS

Šioje privatumo politikoje (toliau tekste vadinama Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime juos perduoti, kiek laiko saugome. Privatumo politika mes taip pat informuojame apie duomenų subjekto teises bei pateikiame kitą svarbią informaciją, susijusią su asmens duomenų tvarkymu.

Privatumo politika yra aktuali asmenims, kurie apsilanko mūsų interneto svetainėje [www.cmhome.lt] (toliau Privatumo politikoje vadinama svetainė) bei ja naudojasi.

Jei Jūs kreipiatės į mus, tokiu būdu Jūs išreiškiate savo valią, kad bendrovė kreiptųsi į Jus dėl Jūsų užklausos.

Pateikdami asmens duomenis svetainėje, joje naršydami, susikurdami paskyrą, pirkdami svetainėje ar kitaip naudodamiesi svetaine, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir su tuo, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Jums naudojantis kitų bendrovių interneto svetainėmis Privatumo politika netaikoma. Visuomet perskaitykite kitų paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekite su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

IŠ KUR IR KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS GAUNAME

Paprastai asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų tuo metu, kai Jūs lankotės svetainėje, susikuriate joje paskyrą, perkate svetainėje, siunčiate mums užklausas ar kaip kitaip su mumis susisiekiate.

Jei Jūs perkate svetainėje, mes gauname Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, atsiskaitomosios sąskaitos numerį, Jums mokant pavedimu ar nurodant sąskaitą, į kurią turi būti atliktas pinigų grąžinimas, bei adresą, kuriuo pageidaujate gauti prekes, IP adresą.

Jums perkant svetainėje, mes prekes, jų kainą, nuolaidos sumą (jei taikoma) susiesime su Jumis, priskirsime Jūsų užsakymui numerį, kad galėtume tinkamai identifikuoti pirkimą. Pagal mūsų vidines nuolaidų teikimo tvarkas mes galime tvarkyti Jūsų pirkimo svetainėje eilės numerį, tam, kad pirmam ar paskesniam pirkimui galėtume suteikti nuolaidą (tačiau tai nereiškia mūsų įsipareigojimo Jums teikti nuolaidas).

Jūsų patogumui mes galime sudaryti galimybę svetainėje pažymėti/ įsiminti Jums patikusias prekes. Jei tokia galimybė sudaryta ir Jūs pageidaujate naudotis šiuo svetainės funkcionalumu, tereikia paspausti atitinkamą ženkliuką ties preke. Pažymėdami prekę atitinkamu ženkliuku, Jūs išreiškiate savo valią, kad šis Jūsų pasirinkimas būtų saugomas kurį laiką svetainėje, o Jums prisijungus prie paskyros ar sugrįžus į svetainę po kurio laiko, toks pasirinkimas būtų susietas su Jumis.

Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus tiesiogiai iš Jūsų, kuomet Jūs sudarote sutartis su bendrove savo vardu ar atstovaudami savo organizaciją, kitu būdu kreipiatės į bendrovę, bendraujate su mumis per socialinius tinklus, stebite mūsų veiklą socialiniuose tinkluose.

Informaciją apie Jus mes galime gauti netiesiogiai, iš kitų asmenų, jei kitas asmuo perka prekes mūsų svetainėje ir nurodo Jūsų, kaip prekių gavėjo, asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, adresą), taip pat mes galime gauti duomenis apie Jus iš organizacijų ir asmenų, kuriuos/ kurias atstovaujate.

Jei Jūs mums pateikiate informaciją apie kitą asmenį, pavyzdžiui užsakydami prekes kitam asmeniui, Jūs privalote tokį asmenį informuoti apie tai, kad jo asmens duomenis pateikėte mums, nurodyti, kad toks asmuo gali susipažinti su jo asmens duomenų tvarkymu šioje Privatumo politikoje. Pateikdami mums kito asmens asmens duomenis Jūs mums patvirtinate, kad toks kitas asmuo buvo supažindintas su šia Privatumo politika ir toks asmuo sutiko su jo asmens duomenų tvarkymu.

Jei Jūs tam tikrų asmens duomenų nepateiksite, gali būti, kad tam tikrų veiksmų mes negalėsime atlikti, pavyzdžiui negalėsime parduoti prekių ar jų pristatyti.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Paprastai, mes Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 1. prekių pardavimo, pristatymo, grąžinimo, kainos (jos dalies) už sumokėtas prekes grąžinimo;
 2. užklausų administravimo,
 3. akcijų taikymo,
 4. siekdami apsaugoti, apginti savo teises ir teisėtus interesus,
 5. siekdami pagerinti svetainės veikimą,
 6. tobulindami savo paslaugas ir vystydami veiklą,
 7. bendrovės vidaus administravimo,
 8. buhalterinės apskaitos,
 9. išieškodami ir administruodami skolas, pateikdami teisinius reikalavimus, siekdami jų įvykdymo ir gynimo, patys gindamiesi nuo ieškinių ir skundų,
 10. komunikacijos,
 11. vykdydami tiesioginę rinkodarą,
 12. gaudami Jūsų nuomonę (grįžtamąjį ryšį) apie mus.

Šiame skyriuje nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, kai mus tai daryti įpareigoja teisės aktai, sutartis su Jumis, mūsų teisėtas interesas, ar, jei esame gavę Jūsų sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

ASMENS Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tvarkydami asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų prašome pateikti sutikimą dėl tokio tvarkymo. Jei sutikimo nepateiksite – šiuo tikslu asmens duomenų netvarkysime. Jei sutikimą pateiksite, jo atsisakyti galėsite bet kuriuo metu paspaudę atitinkamą prenumeratos atsisakymo nuorodą Jums siunčiamame pranešime arba kreipdamiesi į mus Privatumo politikoje nurodytu elektroniniu paštu.

Tvarkydami asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes taip pat galime gauti informaciją apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas: kada ir kiek kartų buvo atvertas jis ar jame esanti nuoroda.

Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkysime asmens duomenis ne ilgiau nei 3  metus nuo sutikimo gavimo arba iki tol, kol atšauksite duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiuo tikslu, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ne ilgiau nei tai numato teisės aktai.

Įprastai Jūsų asmens duomenis saugosime užsakymo vykdymo metu ir 5 metus nuo paskutinio Jūsų užsakymo įvykdymo pabaigos. Jei esate susikūrę paskyrą Jūsų asmens duomenis saugosime laikotarpiu, kol paskyra bus aktyvi ir 2 metus po paskyros panaikinimo. Asmens duomenis galime saugoti ilgiau, jei ilgesni terminai būtų būtini siekiant pateikti teisinius reikalavimus, apginti teisinius interesus, ar ilgesni saugojimo terminai būtų privalomi vykdant su dokumentų archyvavimu susijusius reikalavimus ar kitus teisės aktuose nustatytus reikalavimus (pvz. buhalterinės apskaitos).

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Mes taikome tinkamas technines ir administracines priemones tam, kad asmens duomenys būtų saugūs, apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

KONFIDENCIALUMAS

Asmens duomenų saugumas mums ypatingai svarbus, todėl visus asmens duomenis tvarkome  laikydamiesi konfidencialumo principo. Tačiau naudodamiesi svetaine Jūs taip pat privalote saugoti savo asmens duomenis. Jei Jūs esate susikūrę paskyrą svetainėje, neperduokite savo prisijungimo duomenų kitiems asmenims. Jei Jūsų prisijungimo duomenys buvo pamesti ar neteisėtai pasisavinti, informuokite mus nedelsiant, kad mes galėtume apriboti prieigą prie Jūsų paskyros.

Jei mes pastebėsime, kad Jūsų paskyra galimai naudojasi trečiasis asmuo, mes turime teisę apriboti Jūsų paskyros naudojimą. Tai padarę susisieksime su Jumis ir išsiaiškinę visas aplinkybes, arba ir toliau apribosime paskyrą, arba ją panaikinsime, arba atnaujinsime naudojimąsi ja.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Paprastai asmens duomenimis mes nesidaliname su kitais asmenimis. Tačiau tam, kad įvykdytume savo įsipareigojimus Jums parduoti užsakytas prekes, kuomet Jūs pasirenkate prekių pristatymą Jūsų nurodytu adresu, asmens duomenis (vardą, pavardę, užsakymo numerį, adresą, telefono numerį) mes galime perduoti tretiesiems asmenims, kurie mums teikia prekių pristatymo paslaugas.

Mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis šiems gavėjams:

 1. teisines, mokėjimo, buhalterinės apskaitos, IT paslaugas mums teikiantiems asmenims,
 2. pasitelktiems duomenų tvarkytojams,
 3. valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Gavę Jūsų sutikimą asmens duomenis galėsime teikti ir kitiems asmenims.

Jeigu asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau.

Perduodami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims mes užtikriname perduodamų asmens duomenų saugumą.

ASMENS Duomenų tvarkytojai

Kad įvykdytume Jums savo įsipareigojimus, taip pat, kad užtikrintume bendrovės veiklą mes galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Pasirinkdami duomenų tvarkytojus, mes reikalaujame, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, užtikrintų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Teisė žinoti (būti informuotam) apie asmens duomenų tvarkymą.

Teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Šią teise Jūs galite pasinaudoti kreipdamiesi į mus Privatumo politikoje nurodytu adresu, elektroniniu paštu.

Paprastai tokią informaciją mes Jums teiksime nemokamai, nebent Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio. Be to, jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi mes turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

Jei savo prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją Jums pateiksime tokia pat forma, kokia gautas prašymas.

Teisė prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, nustačius, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

Teisė reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, nustačius, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl mūsų ar trečiojo asmens teisėto intereso, jei Jūsų interesai nėra svarbesni.

Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo Jūs galite įgyvendinti bet kada, kreipdamiesi į mus šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais, o sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslu atšaukti galite ir paspaudę atitinkamą prenumeratos atsisakymo nuorodą, kuri pateikta Jums siųstame elektroniniame laiške.

Jūs galite prašyti ištrinti visus duomenis, kuriuos esame surinkę apie Jus ir tokiu būdu įgyvendinti teisę „būti pamirštam“. Jūs taip pat galite panaikinti savo paskyrą svetainėje ir tokiu būdu iš dalies įgyvendinti šią teisę. Tačiau tokiu atveju, mes negarantuojame, kad ši teisė bus pilnai įgyvendinta bei, kad panaikinus paskyrą visa informacija apie jus bus panaikinta. Dėl likusios informacijos panaikinimo, Jūs turite kreiptis į mus papildomai. Mes turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą „būti pamirštam“ teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų „perkelti“, t.y. persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma.

Teisė nesutikti, kad Jums būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą.

Paprastai mes nepriimame automatizuotu asmens duomenų tvarkymu pagrįstų sprendimų Jūsų atžvilgiu. Jei tokius sprendimus mes vis dėlto priimtume, Jūsų prašymu, mes atliksime sprendimo peržiūrą ir visų svarbių duomenų vertinimą.

Jei mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumas Jums kelia abejonę ar Jūs nesate patenkinti susidariusios situacijos sprendimu, Jūs turite teisę dėl tokio asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt/) ar kompetentingam teismui. Mūsų veiksmus ar neveikimą Jūs turite teisę skųsti pats arba per tinkamai įgaliotą atstovą ar ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Jei mums pažeidus duomenų subjekto teises, Jūs patyrėte materialinę ar nematerialinę žalą, turite teisę į žalos atlyginimą.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, tokiose kaip Instagram, Facebook. Visą informaciją, kurią Jūs  pateiksite socialinės žiniasklaidos priemonėse ar kuri gaunama Jums aplankius mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Perskaitykite socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekite su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Kaip turimų paskyrų administratorius mes parenkame atitinkamus nustatymus, tačiau socialinio tinklo valdytojas gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas. Net, jei Jūs tik žiūrite į mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas. 

Mūsų gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo mūsų parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

NEPILNAMEČIŲ APSAUGA

Svetaine negali naudotis asmenys, jaunesni nei 16 metų. Jei mes sužinome, kad asmens duomenys buvo gauti tiesiogiai iš asmenų, jaunesnių nei 16 metų, tokius duomenis mes nedelsiant sunaikiname. Jei esate jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami informaciją apie save, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Jei Jūs esate vaiko tėvai ar teisėti globėjai ir manote, kad Jūsų vaikas pateikė mums savo asmens duomenis, nedelsiant informuokite mus apie tai, kad mes galėtume tokius duomenis nedelsiant ištrinti.

STATISTINIAI DUOMENYS

Svetainės lankytojų statistika gali būti analizuojama Google Analytics pagalba. Kokia informacija renkama Google Analytics galite sužinoti čia https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=en.

SLAPUKAI

Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę. Jeigu svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.

Naudodami funkcinius, stebėjimo, reklaminius slapukus ir (ar) trečiosios šalies slapukus mes prašome Jūsų sutikimo. Jei Jūsų sutikimą jau gavome, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Būtinuosius slapukus naudojame teisėto intereso pagrindu ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome.

Svetainėje naudojami slapukai:

CONSENT – statistinius duomenis renkantis slapukas, įrašomas 20 metų laikotarpiui.

 

 

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, kai prašome Jūsų sutikimo dėl slapukų įrašymo, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip tvarkyti, pašalinti, įrašyti slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje.

JŪSŲ KLAUSIMAI

Jei turite klausimų, susijusių su šia Privatumo politika, asmens duomenų tvarkymu, maloniai kviečiame kreiptis į mus šiais kontaktais:

UAB „Elingas“

Juridinio asmens kodas 304829357

Adresas E. Fryko g. 23-8, Kaunas LT-44229

El. paštas: [info@cmhome.lt]

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

Bendrovė turi teisę pakeisti Privatumo politiką bet kuriuo metu savo nuožiūra arba, jeigu tai yra būtina dėl teisės aktų pasikeitimo. Prieš naršydami svetainėje pasitikrinkite, ar esate susipažinę su aktualia Privatumo politikos versija.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. kovo 5 d.